მასალა

ტრავერტინი ჩამოციცქნილი
წითელი ტრავერტინი
ყვითელი ტრავერტინი
ტრავერტინი Classic Light 20x60x2 სმ