ობჯექთსი

Objects-ის დიზაინ სტუდიისთვის, ხშირად შთაგონების წყარო, ბუნებრივი მასალები გახლავთ.  წარმოდგენილ მაგიდაში აქცენტი მის სკულპტურულ ფორმაზე, გეომეტრიული ფორმების და ორგანული მასალებისტრავერტინის და მარმარილოს ტექსტურების შერწყმასა და მათ ბალანსზეა გაკეთებული

ფოტო: ლევან მაისურაძე, ლუიზა ჩალათაშვილი