ტრავერტინი

ფორიანი, მცირე სიმკვირის ნახევრადკრისტალური წვრილმარცვლოვანი ქანი. წარმოიქმნება ცხელი ან ცივი წყაროებიდან კალციუმის კარბონატის დალექვის შედეგად. ბუნებაში გვხვდება სხვა და სხვა ფერის სახით.