ტერაცო

ტერაცო თანამედროვე არქიტექტურაში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი მასალაა, ამის მთავარი მიზეზი კი, მისი მრავალფეროვნება და მოვლის სიმარტივეა. შემადგენლობის ძირითადი წილი ბუნებრივ ქვებზე მოდის, რომელიც ერთმანეთთან ეკოლოგიურად სუფთა მაკავშირებლით ერთიანდება.