მარმარილო

საუკუნეების მანძილზე ფორმირებული კალციუმის კარბონატი. კლდოვანი მინერალური წარმონაქმნი. ბუნებაში წარმოდგენილია სხვა და სხვა ფერის სახით