ონიქსი

კალცედონის ნაირსახეობა, დანალექი ქანი, შედგება სხვა და სხვა სახის ფენებისაგან, რაც მის განსხვავებულ შეფერილობას განაპირობებს. ხასიათდება ნახევრად გამჭვირვალე სტრუქტურით.