დიაბაზი

დიაბაზი

დამუშავება: დაბუჩარდებული, გაპრიალებული, ნახევრად გლუვი,

1მ2 ფასი:   ლარი

სხვა პროდუქტები