გრანიტი

ცნობილია, რომ ეგვიპტელები თავიანთი ცნობილი პირამიდების ასაშენებლად მყარ გრანიტს იყენებდნენ. მაგალითად, ეგვიპტეში სიდიდით მესამე წითელ პირამიდას მისი სახელწოდება ღია ჟოლოსფერი გრანიტის ზედაპირის გამო მიენიჭა. მიკერინის პირამიდა კირქვისა და გრანიტის ლოდებისგანაა აგებული, ხოლო გიზას დიდებული პირამიდის სარკოფაგი „წითელი ასვანის გრანიტითაა“ აშენებული. გრანიტი არა მხოლოდ ძველ ეგვიპტეში, არამედ ინდოეთშიც გამოიყენებოდა, სადაც მე-11 საუკუნეში მსოფლიოს პირველი ტაძარი რაჯარაჯა ჭოლამ გრანიტით ააგო.
ზოგიერთ ადგილებში გრანიტი საფლავის ქვად გამოიყენება. გრანიტი მძიმე ქვაა და ხელით დამუშავების სპეციალურ ცოდნას მოითხოვს. მე-18 საუკუნის დასაწყისამდე დასავლურ სამყაროში გრანიტის დამუშავება მხოლოდ ხელით იყო შესაძლებელი, რაც ხშირად საკმაოდ ცუდ შედეგს იძლეოდა.